bài viết Bệnh kinh nguyệt

  • Bệnh kinh nguyệt Màu sắc kinh nguyệt nói lên điều gì về sức khỏe phụ nữ?

    Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ tuy gây nhiều phiền phức nhưng nó lại là yếu tố sinh lý quan trọng và mang lại rất nhiều lợi ích. Những thay đổi nhỏ trong chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bài viết dưới đây sẽ cùng chị em đi tìm hiểu Màu sắc kinh nguyệt nói lên điều gì về sức khỏe chị em.

    Ngày đăng: 16/02/2023

tin y tế

dinh dưỡng